Kielten markkinointiin

Ovatko kielet (äidinkielet ja vieraat kielet) luonteva osa koulun arkea ja toimintakulttuuria vai kenties kieliluokkien vankeja?

 

Kieli näkyväksi! –esitykseen on koottu ajatuksia ja vinkkejä siitä, millainen merkitys kielillä on maailmankuvan rakentamisessa, miten kielet saadaan näkyviksi koulussa ja millaisia yhteistyöverkostoja kielten tueksi voidaan rakentaa.

 

Kielimaistelua 3. luokalle ja Kielipläjäykset 7. luokkalaisille tarjoavat valmiit mallit  kielisuihkuihin ja valinnaisaineiden esittelyyn.

Tampereen Kielitivolin tuottamat postikortit tuovat iloisen viestin kielitaidon merkityksestä.

”Nekalan malli” on Tampereen Kielitivolissa käynnistetty kielenopetuksen varhentamisen malli, jossa 2. luokkalaisten kielivalintoja ja kieli- ja kulttuurikasvatusta on tuettu ns. pitkien kielisuihkujen avulla.

Kieli näkyväksi!

Kielimaistelua 3. luokalle

Kielipläjäys 7. luokkalaisille

Kielitivoli-postikortit

Nekalan malli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s